Ordbogen

Brug ordbogen til at lære at owne ordene om ordene.

Besjæling

Et ikke levende objekt gives menneskelige egenskaber

EKSEMPEL

“Yo, if rap gets jealous, words that were admitted. I used to be a public enemy, don’t forget it.”

Her bliver rappen i sig selv jaloux på de ord, der tillades.

K’naan: “If Rap Gets Jealous” (2005),
The Dusty Foot Philosopher


Sammen-

ligning

En sammenligning af to uensartede ting ved at bruge ”som”, ”som om” eller ”ligner”

EKSEMPEL

“Han ville jo bare tilbedes som Bieber eller en Beatle”

Per Vers: ”Gokkejern” (2014) på DNA

Hyperbole

En stor overdrivelse

EKSEMPEL

“At elske mig er som at danse disco med en damptromle”

Rapperen Per Vers’ vanskelige kærlighed sammenlignes med damptromlediscodans, hvorved vanskeligheden overdrives.

Per Vers: ”Fri og fallit” (2011) på EGO

Metafor

En sammenligning af to uensartede ting uden at bruge “som”, “som” eller “ligner”

EKSEMPEL

“Der er releaseparty hver eneste dag i fantasternes højborg”

Her er sammensætningen af ”releaseparty”, ”fantasterne” og ”højborg” en metafor og genitivsmetafor, som danner et sprogligt sammensat billede af en musisk kunstner, der udgiver sine ord – ”releaseparty” – hver eneste dag i sin egen højborg (peger på hans egen stil som anderledes end den bredde rapmusik). Alt dette sker i fantastens sind (højborgen). Han ved, at hans teksters form ikke kan nå den brede musikbranche.

Kasper Spez: “Fantasten” (2009) på Fantasten

Assonans

Gentagelse af vokalers lyde inde i eller i begyndelsen af ordene

EKSEMPEL

“Jeg skulle have været din Morpheus / Unplugget dit korpus / Fra din rutsjetur imellem rus og blues / Min radar skulle have samlet dit mayday op / For du kan ligesom bare ikke få gateway nok”

Vokalerne klinger løs i dette citat, hvor bl.a. ”i”, ”u”, ”ay” og ”o” lyde flettes rimende sammen. Man kan netop sige, at assonans fungerer som rimede fletninger igennem linjerne, der giver en fantastisk vellyd.

Per Vers: ”Afskyelige snemand” (2014) på DNA

Allitte-
ration

Brugen af rim på konsonanter i begyndelsen af ordene

EKSEMPEL

“Spøgelsesbillist kører stilen / Med flere streger end når der er fuldt signal på mobilen / Styr eller styrt – din buzz blev din boss”

Allitterationerne på ”s” og ”b” skaber rytme og flow i linjerne klang, samtidig understreger de betydningen af her vennens vilde misbrug af kokain og jagt på dette stof.

Per Vers: ”Afskyelige snemand”
(2014) på DNA

Onomato-
poetikon

Ord, der lyder som den lyd, som giver det dets navn

EKSEMPEL

“Ja jeg’ lige fyldt rund / Nu ka’ jeg endelig sige ”dengang jeg var ung” / Hvad er forskellen på før og nu? / Før var ”ju-huu” og nu er ”buuhh”

Lydene i sig selv udtrykker jegets sindsstemning.

Per Vers: ”Ol’ Thirty Bastard” (2011) på EGO

Gentagelse

(anafor/epifor)- gentagelse af ord eller fraser i begyndelsen eller i slutningen af en verselinje

EKSEMPEL

“Jeg elsker jeres bevægelser og jeres lemmer / jeres blik, jeres tankegang og jeres stemmer”

Den simple gentagelse af ordet ”jeres” skaber rytmikken. Anaforen anvender typisk det eller de samme ord i begyndelsen af en verslinje. Epiforen derimod benytter det eller de samme ord i slutningen af en verslinje. Det giver en mere efterstillet virkning i opremsningen, som om sætningerne slår søm i. Anaforen virker mere åbnende, fordi de ord, der kommer efter, kan være hvad som helst.

Per Vers: ”Nej Tak” (2011) på EGO

Rim - Rim

ENSLYDENDE LYDE I BEGYNDELSEN AF ORD – FINDES I MANGE VARIATIONER

Enderim

Anvendes i slutningen af verslinjerne. Der kan godt rimes på flere stavelser i rimordene.

EKSEMPEL

Spasserbuks – klassens duks. Visse rimordspar kan være meget originale som i Per Vers’ ”spasserbuks – klassens duks” i ”Nej Tak” på EGO (2011), hvor flere stavelser rimer, men samtidig anvendes et helt skævt billedsprog, hvor biller i den spastiskes bukser beskriver jegets lyst til kvindelige fans, men han går alligevel hjem som klassens duksedreng.

Enderim kan være krydsrim eller parrim. Krydsrim krydser verslinjer (ABAB). Parrim sammenkobler to verslinjer lige efter hinanden (AABB).

Per Vers’ ”Nej Tak” på EGO (2011)

Indrim

Her rimer ordene midt på linjen. Mange digtere og rappere anvender denne type rim, som skaber en stærk musikalitet i lyrikken

EKSEMPEL

”Det lille liv valgte var faret vild og valgte en vej væk fra vores favn / Hvordan kan man savne noget der aldrig fik et navn”.

Her rimer ”favn” på ”navn” som etstavelsesenderim, men ”savne” rimer indrimende på begge enderim.

Per Vers’ track ”Uden navn” fra EGO (2011)

Multirim

Når der rimes på de samme enderimsstavelser mange gange i træk. Især den danske raptrio Malk de Kojn er mestre i denne rimtype.

EKSEMPEL

“Gnasker rapper øret af dig og stikker dig et plaaaster / og får dig til at onanere så det klasker / og rende nøgen rundt i stuen kun med masker / Men nu’ det slut med at af rende rundt og rende rundt i gaden og samle flasker / Samle flasker i alle mulig’ tasker”

I Malk de Koijns “Fågt op i skalle” fra Sneglzilla (2002) anvendes multirimet på dobbeltrimet form og humoristisk vis.

Malk de Koijn: “Fågt op i skalle” på Sneglzilla (2002)

Dobbeltrim

Her er der tale om rimtyper, hvor der rimes på flere stavelser

EKSEMPEL

“Sortseer – lortebleer”

Man kan sige, at multirim er dobbeltrim, der gentages mange gange i slutningen af verslinjerne. Hvis Per Vers havde fortsat med at rime på de tre stavelser i ”Sortseer” over flere verslinjers forløb, ville det have været et multirim.

Per Vers: ”Uden navn” (2011) på EGO

Ordspil

Når man (ofte) humoristisk leger med og udnytter et ords tvetydighed, flertydighed og spiller på lydlig lighed mellem ord, der har forskellig betydning.

EKSEMPEL

Som eksempel på ordspil kunne man ordspille på selve ordet ”ordspil” – gøre det til “ordspild” – dette ville fint dække som begreb eller ord for dårlige ordspil. Især mange rappere anvender ordspillets mulighed, men også den danske digter Benny Andersen er en mester ud i ordspillet.

Ordspillet er interessant, fordi det både er metaforisk billeddannende og derfor det, man kalder en ”trope” (overbegrebet for typer af billedsprog) og samtidig er det en figur, en form rimtype, fordi det klinger på lydlighed eller sagt med et ordspil ”lyd lighed”.

Hos især Per Vers i dansk rap finder man en ekvilibristisk brug af ordspil.

Mangler vi et ord?

Så send dine egne ord ind