Klassikerne Genrappet

I projektet RØDDER modtog 10 danske rappere fra forskellige generationer af dansk rap en invitation fra Per Vers. Det blev til 10 nye rapdigte, som bygger på 10 ældre digte.

− Claus Nivaa, f. 1977

"Du vælger en af de 100 tekster fra kompendiet som jeg sender"

− Per Uldal, f. 1976

Nye Elever – Ny Undervisning

Nye typer af elever i gymnasieskolen kræver helt nyt fokus på, hvordan man skaber og præsenterer undervisnings-materialer. Med en ambitiøs politisk målsætning på tinge om, at 95 % af de unge skal gennemføre en ungdoms-/erhvervsuddannelse. Det giver stof til grundig omtanke for underviserne, der må reflektere over, hvilket stof eleverne skal præsenteres for og hvordan.

Danskfaget i gymnasiet er stort, spændende og krævende i sit omfang. Det vil rigtig mange ting: sprog, litteratur og medier. Især litteraturen og dens historie kan være en hård nød at knase på for mange unge i dag. Med Per Vers’ ord kan det ”sidste punktum” i et ældre digt ligne ”et sort hul for den unge og dumme”. Men den unge er ikke nødvendigvis ”dum”.

Lyrik og Rap – det’ samme rod

Den unge har hjerte, har puls og åbenhed over for andre ting end klassisk lyrik og dannelse. Meget ofte ses det i glæden ved hip hop og rap. Og hvad er formmæssigt egentligt forskellen mellem lyrik og rap?

""For den vise mands sidste punktum
ligner et sort hul for den unge og dumme
Men det‘ et nyt begyndelsesbogstav
for en græsstrånaut i en frodig frugthave""

− Samtidslyriker eller senmoderne samtidig rapper? Mette Moestrup, Lone Hørslev og Theis Ørntoft? Nej, rapperen Per Vers…

De rimer begge, de kimer begge, de limer tekst sammen på tekst og låner og stjæler fra ældre tekster – inspireres. Hvorfor så ikke lade dem forenes på tværs og åbne en anden dør ind til en ny form for dannelse?

At skabe en interesse for ældre litteratur, vores rødder, på en ny og fængende måde. Især digtning.

Skriv, skab og forstå

"”Digtene er faktisk ikke så svære, når man læser mange af dem og flere gange” "

− Frederik V. Hansen, 1d Aalborg Katedralskole 2014

At arbejde ud fra den pædagogiske devise: reception er bedst ved produktion. Dvs. eleverne skal SELV skrive og skabe raplyrik og digte.

Skriv og skab dig frem til en forståelse af, hvad det digteriske/lyriske sprog kan, som andre typer af sprog ikke kan.

Dvs. de unge lærer om lyrik og digtning ved selv at skrive lyrik og rapdigte inspireret af RØDDER-udgivelsens kunstnere.

At arbejde med elevopgaver som derfor er aktiverende og får dem til at udnytte moderne medier og gerne med deres showtrang i spil (det kan godt være fagligt). Dvs. de kan fx vise resultater af deres arbejde frem via links og YouTube-videoer.

Websitets forløb er inddelt i 10 temaer, der svarer til RØDDER-pladens ti sammenstillinger af digtere og rapperes tekster.

Disse 10 temaer udgør 10 veje ind i lyrikkens klanglige og spændende verden.

Interview med rapperen Kasper Spez

Hør rapperen Kasper Spez fortælle om sine veje til at skrive, om inspiration og det at finde mennesketypers ansigter at digte tekster på.

Den didaktiske idé

Man kan betragte RØDDER-sangene og –rapdigtene som venlige, inspirerede battledueller med de ældre lyrikere.

− Claus Nivaa, f. 1977

Kompendiet og den didaktiske idé bag RØDDER står Claus Nivaa, dansklærer på Aalborg Katedralskole for. Det er blevet til de ti nye, unikke rapdigte, som præsenteredes i en både fysisk og digital udgivelse i efteråret 2014 på Mixed Ape Music.

CREDITS

Klik her for at læse hvem der står bag Rødder.

Kommentarer

kommentarer